Stacja czołowa Fracarro 3DGFLEX

Stacja czołowa Fracarro 3DGFLEX

 Stacja stanowi obecnie jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań zarówno dla dużych sieci tv kablowej jak i małych sieci w hotelach czy pensjonatach.

Stacja 3DGFLEX umożliwia dystrybucje sygnału w postaci multipleksów cyfrowych, do wyboru DVB-T lub DVB-C. Dostarczane kanały telewizyjne mogą być zarówno w jakości standardowej SD jak i HD. Urządzenie konfiguruje się w prosty, intuicyjny sposów,  za pomocą klawiatury lub interfejsu  PC, co daje dużą oszczędność czasu dla instalatora.

Główne zalety stacji czołowej Fracarro 3DGFLEX to:
 

 1. Podwójne panele: 2 wejścia SAT (DVB-S2), 2 wyjściowe niezależne multipleksy DVB-T, 2 sloty CI. Każdy panel stacji czołowej 3DGFLEX umożliwia wybór dowolnych programów z 2-ch lub 3-ch transponderów satelitarnych   i wprowadzenie ich w dowolnym układzie do 2-ch różnych multipleksów cyfrowych DVB-T.
 2. “Mux-ad-Hoc” (Mux bez ograniczeń): możliwość stworzenia dwóch niezależnych multipleksów DVB-T z wybranymi programami z 2 transponderów satelitarnych. Z każdego panela można przesłać strumień cyfrowy z kanałami, który nie zmieściły się w 2 multipleksach wyjściowych danego panela. Z kolei do 2 multipleksów możemy przydzielić nie tylko kanały pochodzące z sygału satelitarnego doprowadzonego do danego panela, ale także przydzielić kanału z innego (poprzedniego) panela. Pozwala to na optymalną konfiguracje, gwarantującą wykorzstanie sprzętu do maksimum możliwości, co daje niespotykane gdzie indziej obniżenie ceny za 1 kanał.
  Możliwość pobierania strumienia z poprzednich paneli i przekazywanie do następnych ma zastosowanie szczególnie w przypadkach, gdy z transponderów satelitarnych chcemy wykorzystać pojedyncze kanały, wtedy multipleksy wyjściowe możemy dopełnić kanałami, ktore się nie zmieściły do multipleksów na innych panelech.
  Jest też możliwość zarządzanie wszystkimi parametrami identyfikacyjnymi obydwu multipleksów (ONID, TSID, NetID,…) oraz indywidualne konfigurowanie programów w multipleksach cyfrowych (LCN, SID, PID, nazwa programu..).
 3. ARP 2.0 - Funkcja automatycznego odzyskiwania służy zabezpieczeniu prawidłowego odbioru priorytetowych programów tak, aby zagwarantować ich nieprzerwane działanie gdy zostanie przekroczony limit przepustowości. Gdy przepustowość zmniejszy się poniżej ustawionych limitów programy z niższym priorytetem zostaną ponownie włączone.
 4. Funkcja automatycznego re-mapowania umożliwia w czasie rzeczywistym zmianę programów w multipleksach DVB-T bez potrzeby ponownego przestrajania wszystkich odbiorników telewizyjnych w instalacji.
 5. Wbudowany moduł zdalnego zarządzania do monitorowania i zmiany ustawień stacji czołowej poprzez sieć IP (przez złącze RJ45 na obudowie).
 6. Programowanie on-line w przeglądarce internetowej. Podstawowe programowanie stacji możliwe jest również przy pomocy klawiatury wbudowanej w obudowę stacji czołowej (nie są potrzebne dodatkowe programatory zewnętrzne).
 7. PIN kod. Stacja zabezpieczona PIN kodem uniemożliwiającym dostęp osobom niepowołanym do dokonywania zmian w konfiguracji ustawień.
 8. Port USB do zapisywania/wgrywania konfiguracji ustawień stacji czołowej lub aktualizacji oprogramowania.
 9. Dostęp WiFi przez USB (wkrótce) do zarządzania, monitorowania i zmiany ustawień stacji czołowej siecią szerokopasmową (możliwość dokupienia w późniejszym okresie).


  

Strony: [ 1 ] z 1