Triax

TRIAX Multi switch TMS 9x12 P 9 in 12 out

720.00 zł

OPIS PRODUKTU
  • Aktywny multiswitch SAT-IF dla dwóch pozycji SAT (8 polaryzacji SAT + sygnał anten naziemnych) oraz 6 wyjść abonenckich
  • Stosowany z konwerterem typu Quattro. Współpracuje ze wszystkimi standardowymi uniwersalnymi zespołami LNC.
  • Zintegrowane źródło zasilania dla LNC
  • Pozwala na podłączenie 6 indywidualnych abonentów. Zapewnia własne indywidualne napięcie przełączające polaryzację na każdym wyjściu abonenckim (13/18 VDC, 0/22 kHz)
  • Odpowiedni dla odbioru sygnału analogowego jak i cyfrowego
  •  

  • Jest zgodny z odpowiednimi wymaganymi standardami w zakresie bezpieczeństwa, które ustalone zostały poprzez dyrektywę rady dotyczącą dostosowywania praw krajów członkowskich w zakresie zgodności elektromagnetycznej (Dyrektywa 89/336/EEC-EMC) oraz dyrektywą dotyczącą niskich napięć (72/23/EEC)


 

 

 

Produkt ten zostal wyprodukowany zgodnie z aktualnymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska,recyklingu oraz standardów.W momencie wycofania urządzenia z eksploatacji prosimy zastosować się do lokalnie obowiązujących przepisów i rozwiązań w tym zakresie.